تا اطلاع ثانوی، تامین کتب سایت TNT3.ir بصورت اتوماتیک و بلافاصله پس از پرداخت الکترونیکی امکان پذیر نیست و لینک دانلود تا حداکثر 5 ساعت به ایمیل شما عزیزان ارسال می گردد.

جهت دانلود کتب بایستی پست الکترونیکی خود را وارد نموده و مبلغ مورد نظر برای هر کتاب را واریز نمایید.

جهت دریافت لیست کتب موجود در هر موضوع یا در هر سال با ایمیل info{@}tnt3.ir یا شماره تلفن 09359529058 تماس بگیرید.

برای جستجوی سریع کتاب مورد نظر خود بر حسب عنوان کتاب، ناشر یا نویسنده اینجا را کلیک نمایید.

ID:
915999

Title:
Algorithmic Game Theory: 4th International Sym...

Author(s):
Bruno Codenotti (auth.), Giuseppe Persiano (eds.)

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6982

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
327

File Type:
pdf

Size:
4.1 MB

ISBN(s):
9783642248290,3642248292

Price:
5000

download
ID:
916003

Title:
Algorithmic Learning Theory: 22nd Internationa...

Author(s):
Jyrki Kivinen, Csaba Szepesvári, Esko Ukkonen,...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6925 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
453

File Type:
pdf

Size:
5.81 MB

ISBN(s):
9783642244124,3642244122

Price:
5000

download
ID:
916011

Title:
Algorithms and Architectures for Parallel Proc...

Author(s):
David Abramson (auth.), Yang Xiang, Alfredo Cu...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7016 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
497

File Type:
pdf

Size:
11.9 MB

ISBN(s):
9783642246494,3642246494,9783642246685,3642246680

Price:
5000

download
ID:
916012

Title:
Algorithms and Architectures for Parallel Proc...

Author(s):
Ivo Anjo, João Cachopo (auth.), Yang Xiang, Al...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7017 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
411

File Type:
pdf

Size:
8.67 MB

ISBN(s):
9783642246494,3642246494,9783642246685,3642246680

Price:
5000

download
ID:
916013

Title:
Algorithms and Architectures for Parallel Proc...

Author(s):
Jih-Ching Chiu, Kai-Ming Yang, Chen-Ang Wong (...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7440

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
331

File Type:
pdf

Size:
11.77 MB

ISBN(s):
9783642330643,3642330649,9783642330650,3642330657

Price:
5000

download
ID:
916014

Title:
Algorithms and Architectures for Parallel Proc...

Author(s):
Kazufumi Nishida, Koji Nakano, Yasuaki Ito (au...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7439-7440 Th...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
563

File Type:
pdf

Size:
15.16 MB

ISBN(s):
9783642330773,3642330770,9783642330643,3642330649

Price:
5000

download
ID:
916019

Title:
WALCOM: Algorithms and Computation: 6th Intern...

Author(s):
Peter Widmayer (auth.), Md. Saidur Rahman, Shi...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7157

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
241

File Type:
pdf

Size:
4.04 MB

ISBN(s):
9783642280757,3642280757

Price:
5000

download
ID:
916021

Title:
Algorithms and Models for the Web Graph: 8th I...

Author(s):
Evimaria Terzi, Marco Winkler (auth.), Alan Fr...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6732 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
127

File Type:
pdf

Size:
2.54 MB

ISBN(s):
9783642212864,3642212867

Price:
5000

download
ID:
916022

Title:
Algorithms and Models for the Web Graph: 9th I...

Author(s):
Fan Chung, Alexander Tsiatas (auth.), Anthony ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7323

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
179

File Type:
pdf

Size:
4.75 MB

ISBN(s):
9783642305405,3642305407,9783642305412,3642305415

Price:
5000

download
ID:
916024

Title:
Algorithms for Sensor Systems: 7th Internation...

Author(s):
Shlomi Dolev (auth.), Thomas Erlebach, Sotiris...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7111

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
239

File Type:
pdf

Size:
3 MB

ISBN(s):
9783642282096,3642282091

Price:
5000

download
ID:
916026

Title:
Algorithms in Bioinformatics: 11th Internation...

Author(s):
Broňa Brejová, Michal Burger, Tomáš Vinař (aut...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6833 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
378

File Type:
pdf

Size:
6.59 MB

ISBN(s):
9783642230387,3642230385

Price:
5000

download
ID:
916027

Title:
Algorithms in Bioinformatics: 12th Internation...

Author(s):
Matthias Bernt, Kun-Mao Chao, Jyun-Wei Kao (au...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7534 Lecture...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
454

File Type:
pdf

Size:
15.85 MB

ISBN(s):
9783642331220,364233122X,9783642331213,3642331211

Price:
5000

download
ID:
916029

Title:
Algorithms – ESA 2011: 19th Annual European Sy...

Author(s):
Akiyoshi Shioura (auth.), Camil Demetrescu, Ma...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6942 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
813

File Type:
pdf

Size:
10.64 MB

ISBN(s):
9783642237195,3642237193

Price:
5000

download
ID:
916030

Title:
Ambient Assisted Living: Third International W...

Author(s):
Miguel A. Laguna, Javier Finat (auth.), José B...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6693 Informa...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
226

File Type:
pdf

Size:
7.69 MB

ISBN(s):
9783642213038,3642213030

Price:
5000

download
ID:
916034

Title:
Ambient Intelligence: Second International Joi...

Author(s):
Hendrik Richter, Sebastian Löhmann, Alexander ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7040 Informa...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
383

File Type:
pdf

Size:
10.94 MB

ISBN(s):
9783642251665,3642251668,9783642251672,3642251676

Price:
5000

download
ID:
916037

Title:
Analysis of Social Media and Ubiquitous Data: ...

Author(s):
Wolfgang Woerndl, Alexander Manhardt (auth.), ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6904 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
163

File Type:
pdf

Size:
3.41 MB

ISBN(s):
9783642235986,3642235980

Price:
5000

download
ID:
916038

Title:
Analysis of Verbal and Nonverbal Communication...

Author(s):
Dejan Arsić, Björn Schuller (auth.), Anna Espo...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6800

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
462

File Type:
pdf

Size:
9.78 MB

ISBN(s):
9783642257759,3642257755

Price:
5000

download
ID:
916041

Title:
Analytical and Stochastic Modeling Techniques ...

Author(s):
Wojciech M. Kempa (auth.), Khalid Al-Begain, S...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6751 Program...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
347

File Type:
pdf

Size:
5.81 MB

ISBN(s):
9783642217135,3642217133

Price:
5000

download
ID:
916042

Title:
Analytical and Stochastic Modeling Techniques ...

Author(s):
Chesoong Kim, Olga Dudina, Alexander Dudin, Se...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7314 Program...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
303

File Type:
pdf

Size:
4.65 MB

ISBN(s):
9783642307829,3642307825

Price:
5000

download
ID:
916044

Title:
Anaphora Processing and Applications: 8th Disc...

Author(s):
Iris Hendrickx, Orphée De Clercq, Veronique Ho...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7099

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
199

File Type:
pdf

Size:
2.58 MB

ISBN(s):
9783642259173,3642259170,9783642259166,3642259162

Price:
5000

download
ID:
916046

Title:
Application and Theory of Petri Nets: 33rd Int...

Author(s):
Tony Hoare (auth.), Serge Haddad, Lucia Pomell...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7347 Theoret...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
419

File Type:
pdf

Size:
9.54 MB

ISBN(s):
9783642311314,3642311318

Price:
5000

download
ID:
916049

Title:
Applications of Declarative Programming and Kn...

Author(s):
Terrance Swift (auth.), Salvador Abreu, Dietma...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6547 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
239

File Type:
pdf

Size:
2.88 MB

ISBN(s):
9783642205897,3642205895

Price:
5000

download
ID:
916052

Title:
Applications of Evolutionary Computation: EvoA...

Author(s):
Farhan Ahammed, Pablo Moscato (auth.), Cecilia...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6624

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
367

File Type:
pdf

Size:
8.27 MB

ISBN(s):
3642205240,9783642205248,9783642205255,3642205259

Price:
5000

download
ID:
916053

Title:
Applications of Evolutionary Computation: EvoA...

Author(s):
Fatma Corut Ergin, A. Şima Uyar, Ayşegül Yayim...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6625

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
513

File Type:
pdf

Size:
16.37 MB

ISBN(s):
9783642205194,3642205194

Price:
5000

download
ID:
916054

Title:
Applications of Evolutionary Computation: EvoA...

Author(s):
José Manuel Lanza-Gutiérrez, Juan Antonio Góme...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7248

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
542

File Type:
pdf

Size:
11.03 MB

ISBN(s):
9783642291777,3642291775

Price:
5000

download
ID:
916055

Title:
Applied Cryptography and Network Security: 10t...

Author(s):
Feng Hao, Dylan Clarke (auth.), Feng Bao, Pier...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7341

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
580

File Type:
pdf

Size:
8.89 MB

ISBN(s):
3642312837,9783642312830,9783642312847,3642312845

Price:
5000

download
ID:
916056

Title:
Applied Cryptography and Network Security: 9th...

Author(s):
Yipeng Wang, Zhibin Zhang, Danfeng (Daphne) Ya...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6715 Securit...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
552

File Type:
pdf

Size:
6.55 MB

ISBN(s):
9783642215544,3642215548

Price:
5000

download
ID:
916058

Title:
Applied Parallel and Scientific Computing: 10t...

Author(s):
Bo Kågström, Daniel Kressner, Meiyue Shao (aut...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7133 Theoret...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
339

File Type:
pdf

Size:
9.73 MB

ISBN(s):
9783642281501,3642281508

Price:
5000

download
ID:
916059

Title:
Applied Parallel and Scientific Computing: 10t...

Author(s):
Luke Czapla, Alexey Siretskiy, John Grime, Mal...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7134

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
477

File Type:
pdf

Size:
9.28 MB

ISBN(s):
9783642281457,3642281451

Price:
5000

download
ID:
916064

Title:
Approximation and Online Algorithms: 8th Inter...

Author(s):
Elliot Anshelevich, Bugra Caskurlu, Ameya Hate...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6534 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
273

File Type:
pdf

Size:
3.5 MB

ISBN(s):
9783642183188,3642183182

Price:
5000

download
ID:
916065

Title:
Approximation and Online Algorithms: 9th Inter...

Author(s):
Klaus Jansen (auth.), Roberto Solis-Oba, Giuse...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7164

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
278

File Type:
pdf

Size:
3.6 MB

ISBN(s):
9783642291159,3642291155,9783642291166,3642291163

Price:
5000

download
ID:
916066

Title:
Approximation, Randomization, and Combinatoria...

Author(s):
Per Austrin, Ryan O’Donnell, John Wright (auth...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7408 Theoret...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
674

File Type:
pdf

Size:
8.39 MB

ISBN(s):
9783642325120,3642325122

Price:
5000

download
ID:
916073

Title:
Architecture of Computing Systems – ARCS 2012:...

Author(s):
Andreas Heinig, Vincent J. Mooney, Florian Sch...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7179

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
252

File Type:
pdf

Size:
5.77 MB

ISBN(s):
9783642282928,364228292X,9783642282935,3642282938

Price:
5000

download
ID:
916074

Title:
Architecture of Computing Systems - ARCS 2011:...

Author(s):
Volker Hampel, Grigori Goronzy, Erik Maehle (a...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6566

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
271

File Type:
pdf

Size:
4.65 MB

ISBN(s):
9783642191374,3642191371

Price:
5000

download
ID:
916077

Title:
Argumentation in Multi-Agent Systems: 7th Inte...

Author(s):
David Hitchcock (auth.), Peter McBurney, Iyad ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6614

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
327

File Type:
pdf

Size:
3.68 MB

ISBN(s):
9783642219405,3642219403

Price:
5000

download
ID:
916078

Title:
Argumentation in Multi-Agent Systems: 8th Inte...

Author(s):
Cristian Gratie, Adina Magda Florea (auth.), P...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7543

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
231

File Type:
pdf

Size:
4.18 MB

ISBN(s):
9783642331527,3642331521,9783642331510,3642331513

Price:
5000

download
ID:
916079

Title:
Arithmetic of Finite Fields: 4th International...

Author(s):
Florian Hess (auth.), Ferruh Özbudak, Francisc...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7369

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
247

File Type:
pdf

Size:
4.07 MB

ISBN(s):
9783642316623,364231662X,9783642316616,3642316611

Price:
5000

download
ID:
916082

Title:
Articulated Motion and Deformable Objects: 7th...

Author(s):
Albert Clapés, Miguel Reyes, Sergio Escalera (...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7378 Image p...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
294

File Type:
pdf

Size:
27.47 MB

ISBN(s):
9783642315664,3642315666

Price:
5000

download
ID:
916084

Title:
Artificial General Intelligence: 4th Internati...

Author(s):
Laurent Orseau, Mark Ring (auth.), Jürgen Schm...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6830 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
416

File Type:
pdf

Size:
7.12 MB

ISBN(s):
9783642228872,3642228879

Price:
5000

download
ID:
916085

Title:
Artificial Immune Systems: 10th International ...

Author(s):
Soumya Banerjee, Drew Levin, Melanie Moses, Fr...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6825 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
468

File Type:
pdf

Size:
9.13 MB

ISBN(s):
9783642223709,3642223702,9783642223716,3642223710

Price:
5000

download
ID:
916086

Title:
Artificial Immune Systems: 11th International ...

Author(s):
Tao Gong (auth.), Carlos A. Coello Coello, Jul...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7597 Theoret...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
293

File Type:
pdf

Size:
7.88 MB

ISBN(s):
9783642337567,3642337562,9783642337574,3642337570

Price:
5000

download
ID:
916092

Title:
Artificial Intelligence and Computational Inte...

Author(s):
Tetsuya Mizutani, Yuki Shinagawa, Naoki Muraka...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7530

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
788

File Type:
pdf

Size:
30.74 MB

ISBN(s):
9783642334771,3642334776,9783642334788,3642334784

Price:
5000

download
ID:
916096

Title:
Artificial Intelligence and Computational Inte...

Author(s):
Hongkai Wei, Junzhong Ji, Yufang Qin, Yamin Wa...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7003

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
718

File Type:
pdf

Size:
19.47 MB

ISBN(s):
9783642238864,3642238866

Price:
5000

download
ID:
916097

Title:
Artificial Intelligence and Computational Inte...

Author(s):
Xinglong Zhu, Ying Zhang, Luyang Li, Longqin G...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7004

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
678

File Type:
pdf

Size:
15.65 MB

ISBN(s):
9783642238956,3642238955

Price:
5000

download
ID:
916098

Title:
Artificial Intelligence and Computational Inte...

Author(s):
Yuchao Zhang, Guoqi Li, Juan Zhang (auth.), He...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7002 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
686

File Type:
pdf

Size:
15.49 MB

ISBN(s):
3642238807,9783642238802,9783642238819,3642238815

Price:
5000

download
ID:
916100

Title:
Artificial Intelligence and Soft Computing: 11...

Author(s):
Krzysztof Bartecki (auth.), Leszek Rutkowski, ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7267 Lecture...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
700

File Type:
pdf

Size:
15.04 MB

ISBN(s):
9783642293467,3642293468,9783642293498,3642293...

Price:
5000

download
ID:
916101

Title:
Artificial Intelligence and Soft Computing: 11...

Author(s):
Yalemisew M. Abgaz, Muhammad Javed, Claus Pahl...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7268

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
720

File Type:
pdf

Size:
15.45 MB

ISBN(s):
9783642293498,3642293492

Price:
5000

download
ID:
916103

Title:
Artificial Intelligence in Education: 15th Int...

Author(s):
Janet Metcalfe (auth.), Gautam Biswas, Susan B...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6738 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
638

File Type:
pdf

Size:
17.69 MB

ISBN(s):
9783642218699,3642218695

Price:
5000

download
ID:
916104

Title:
Artificial Intelligence in Medicine: 13th Conf...

Author(s):
Andrey Rzhetsky (auth.), Mor Peleg, Nada Lavra...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6747 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
355

File Type:
pdf

Size:
8.22 MB

ISBN(s):
9783642222184,3642222188

Price:
5000

download
ID:
916106

Title:
Artificial Intelligence: Methodology, Systems,...

Author(s):
Yaakov HaCohen-Kerner, Aharon Tayeb (auth.), A...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7557 Lecture...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
336

File Type:
pdf

Size:
10.39 MB

ISBN(s):
9783642331855,3642331858

Price:
5000

download
ID:
916107

Title:
Artificial Intelligence: Theories and Applicat...

Author(s):
Wan-Shiou Yang, Shi-Xin Weng (auth.), Ilias Ma...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7297 Lecture...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
384

File Type:
pdf

Size:
17.51 MB

ISBN(s):
9783642304484,3642304486

Price:
5000

download
ID:
916112

Title:
Artificial Neural Networks and Machine Learnin...

Author(s):
Marcel A. J. van Gerven, Eric Maris (auth.), T...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6792

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
474

File Type:
pdf

Size:
15.17 MB

ISBN(s):
3642217370,9783642217371,9783642217388,3642217389

Price:
5000

download
ID:
916113

Title:
Artificial Neural Networks and Machine Learnin...

Author(s):
Claire Gerrard, John McCall, George M. Coghill...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7552

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
739

File Type:
pdf

Size:
32.33 MB

ISBN(s):
9783642332692,3642332692

Price:
5000

download
ID:
916114

Title:
Artificial Neural Networks and Machine Learnin...

Author(s):
Shinya Suzumura, Ryohei Nakano (auth.), Alessa...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7553

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
590

File Type:
pdf

Size:
15.21 MB

ISBN(s):
9783642332661,3642332668

Price:
5000

download
ID:
916116

Title:
Artificial Neural Networks in Pattern Recognit...

Author(s):
Bassam Mokbel, Sebastian Gross, Markus Lux, Ni...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7477

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
245

File Type:
pdf

Size:
9.06 MB

ISBN(s):
9783642332128,3642332129,9783642332111,3642332110

Price:
5000

download
ID:
916119

Title:
Artificial Neural Networks and Machine Learnin...

Author(s):
Jyri J. Kivinen, Christopher K. I. Williams (a...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6791

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
390

File Type:
pdf

Size:
10.41 MB

ISBN(s):

Price:
5000

download
ID:
916123

Title:
Augmented Environments for Computer-Assisted I...

Author(s):
Ping-Lin Chang, Dongbin Chen, Daniel Cohen (au...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7264

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
139

File Type:
pdf

Size:
16.75 MB

ISBN(s):
9783642326301,3642326307,9783642326295,3642326293

Price:
5000

download
ID:
916126

Title:
Automata, Languages and Programming: 38th Inte...

Author(s):
Rajeev Alur, Jyotirmoy V. Deshmukh (auth.), Lu...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6756 Advance...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
666

File Type:
pdf

Size:
8.04 MB

ISBN(s):
3642220118,9783642220111,9783642220128,3642220126

Price:
5000

download
ID:
916127

Title:
Automata, Languages and Programming: 38th Inte...

Author(s):
Piotr Berman, Arnab Bhattacharyya, Konstantin ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6755 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
802

File Type:
pdf

Size:
10.09 MB

ISBN(s):
9783642220067,3642220061

Price:
5000

download
ID:
916129

Title:
Automata, Languages, and Programming: 39th Int...

Author(s):
Riccardo Colini-Baldeschi, Monika Henzinger, S...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7391-7392 Th...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
700

File Type:
pdf

Size:
8.55 MB

ISBN(s):
9783642315947,,3642315941,,9783642315855,,3642...

Price:
5000

download
ID:
916130

Title:
Automata, Languages, and Programming: 39th Int...

Author(s):
Dimitris Achlioptas, Ricardo Menchaca-Mendez (...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7391-7392 Th...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
860

File Type:
pdf

Size:
11.14 MB

ISBN(s):
9783642315947,,3642315941,,9783642315855,,3642...

Price:
5000

download
ID:
916132

Title:
Automated Deduction in Geometry: 7th Internati...

Author(s):
Gérald Bourgeois, Sébastien Orange (auth.), Th...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6301 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
225

File Type:
pdf

Size:
3.02 MB

ISBN(s):
9783642210464,3642210465

Price:
5000

download
ID:
916133

Title:
Automated Deduction in Geometry: 8th Internati...

Author(s):
Susanne Apel, Jürgen Richter-Gebert (auth.), P...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6877 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
259

File Type:
pdf

Size:
3.22 MB

ISBN(s):
3642250696,9783642250699,9783642250705,364225070X

Price:
5000

download
ID:
916134

Title:
Automated Deduction – CADE-23: 23rd Internatio...

Author(s):
Koen Claessen (auth.), Nikolaj Bjørner, Vioric...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6803 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
508

File Type:
pdf

Size:
6.06 MB

ISBN(s):
9783642224386,3642224385

Price:
5000

download
ID:
916136

Title:
Automated Reasoning: 6th International Joint C...

Author(s):
Nikolaj Bjørner (auth.), Bernhard Gramlich, Da...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7364

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
568

File Type:
pdf

Size:
12.85 MB

ISBN(s):
3642313647,9783642313646,9783642313653,3642313655

Price:
5000

download
ID:
916137

Title:
Automated Reasoning for Security Protocol Anal...

Author(s):
Flemming Nielson, Han Gao (auth.), Alessandro ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6186 : Secur...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
185

File Type:
pdf

Size:
2.24 MB

ISBN(s):
9783642160738,3642160735

Price:
5000

download
ID:
916141

Title:
Automated Technology for Verification and Anal...

Author(s):
Edmund M. Clarke, Paolo Zuliani (auth.), Tevfi...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6996

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
532

File Type:
pdf

Size:
7.33 MB

ISBN(s):
9783642243721,364224372X

Price:
5000

download
ID:
916145

Title:
Autonomic and Trusted Computing: 8th Internati...

Author(s):
Félix Gómez Mármol, Marcus Quintino Kuhnen, Gr...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6906

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
259

File Type:
pdf

Size:
5.84 MB

ISBN(s):
9783642234958,364223495X

Price:
5000

download
ID:
916146

Title:
Autonomous and Intelligent Systems: Second Int...

Author(s):
Yun-Qian Miao, Alaa Khamis, Fakhreddine O. Kar...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6752 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
418

File Type:
pdf

Size:
11.76 MB

ISBN(s):
9783642215384,3642215386

Price:
5000

download
ID:
916147

Title:
Availability, Reliability and Security for Bus...

Author(s):
Jostein Jensen (auth.), A Min Tjoa, Gerald Qui...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6908 Informa...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
388

File Type:
pdf

Size:
8.42 MB

ISBN(s):
9783642233005,3642233007

Price:
5000

download
ID:
916149

Title:
Bioinformatics for Personalized Medicine: 10th...

Author(s):
Antonio Muñoz-Mérida, Javier Ríos (auth.), Ana...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6620

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
121

File Type:
pdf

Size:
3.39 MB

ISBN(s):
9783642280627,3642280625

Price:
5000

download
ID:
916151

Title:
Bioinformatics Research and Applications: 7th ...

Author(s):
Russell Schwartz (auth.), Jianer Chen, Jianxin...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6674 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
454

File Type:
pdf

Size:
8.97 MB

ISBN(s):
9783642212604,3642212603

Price:
5000

download
ID:
916152

Title:
Bioinformatics Research and Applications: 8th ...

Author(s):
Isra Al-Turaiki, Ghada Badr, Hassan Mathkour (...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7292 Lecture...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
332

File Type:
pdf

Size:
7.57 MB

ISBN(s):
9783642301919,3642301916

Price:
5000

download
ID:
916154

Title:
Bio-Inspired Computing and Applications: 7th I...

Author(s):
YuXi Liu, ZhiFeng Zhang (auth.), De-Shuang Hua...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6840 Lecture...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
713

File Type:
pdf

Size:
15.97 MB

ISBN(s):
9783642245527,3642245528

Price:
5000

download
ID:
916157

Title:
Biomedical Image Registration: 5th Internation...

Author(s):
Claire R. Donoghue, Anil Rao, Anthony M. J. Bu...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7359 Image P...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
308

File Type:
pdf

Size:
24.06 MB

ISBN(s):
9783642313394,3642313396

Price:
5000

download
ID:
916160

Title:
Biometric Recognition: 6th Chinese Conference,...

Author(s):
Zhaoxiang Zhang, Chao Wang, Yunhong Wang (auth...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7098

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
290

File Type:
pdf

Size:
8.78 MB

ISBN(s):
3642254489,9783642254482,9783642254499,3642254497

Price:
5000

download
ID:
916161

Title:
Biometrics and ID Management: COST 2101 Europe...

Author(s):
Andrzej Drygajlo (auth.), Claus Vielhauer, Jan...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6583

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
299

File Type:
pdf

Size:
6.82 MB

ISBN(s):
9783642195297,3642195296

Price:
5000

download
ID:
916162

Title:
Biomimetic and Biohybrid Systems: First Intern...

Author(s):
Joseph Ayers, Daniel Blustein, Anthony Westpha...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7375

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
405

File Type:
pdf

Size:
32.47 MB

ISBN(s):
9783642315244,3642315240,9783642315251,3642315259

Price:
5000

download
ID:
916163

Title:
Text, Speech and Dialogue: 14th International ...

Author(s):
Hynek Hermansky (auth.), Ivan Habernal, Václav...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6836 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
444

File Type:
pdf

Size:
5.08 MB

ISBN(s):
9783642235375

Price:
5000

download
ID:
916166

Title:
Brain Informatics: International Conference, B...

Author(s):
Lin Chen, Ke Zhou, Wenli Qian, Qianli Meng (au...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6889 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
334

File Type:
pdf

Size:
8.43 MB

ISBN(s):
9783642236044,3642236049

Price:
5000

download
ID:
916167

Title:
Breast Imaging: 11th International Workshop, I...

Author(s):
Melissa L. Hill, Kela Liu, James G. Mainprize,...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7361

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
792

File Type:
pdf

Size:
63.11 MB

ISBN(s):
9783642312700,3642312705,9783642312717,3642312713

Price:
8000

download
ID:
916168

Title:
Building a National Distributed e-Infrastructu...

Author(s):
Jacek Kitowski, Michał Turała (auth.), Marian ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7136 Informa...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
354

File Type:
pdf

Size:
9.49 MB

ISBN(s):
9783642282676,3642282679

Price:
5000

download
ID:
916169

Title:
Business Process Management: 10th Internationa...

Author(s):
Wil M. P. van der Aalst (auth.), Alistair Barr...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7481 Informa...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
354

File Type:
pdf

Size:
8.24 MB

ISBN(s):
3642328849,9783642328848

Price:
5000

download
ID:
916171

Title:
Business Process Management: 9th International...

Author(s):
David Harel (auth.), Stefanie Rinderle-Ma, Far...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6896

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
420

File Type:
pdf

Size:
9.04 MB

ISBN(s):
9783642230585,364223058X

Price:
5000

download
ID:
916173

Title:
Business System Management and Engineering: Fr...

Author(s):
Andreas Friesen, Wolfgang Theilmann, Markus He...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7350

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
197

File Type:
pdf

Size:
5.28 MB

ISBN(s):
9783642324390,3642324398

Price:
5000

download
ID:
916174

Title:
Camera-Based Document Analysis and Recognition...

Author(s):
Thotreingam Kasar, Angarai G. Ramakrishnan (au...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7139 Image p...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
173

File Type:
pdf

Size:
5.53 MB

ISBN(s):
9783642293641,3642293646

Price:
5000

download
ID:
916176

Title:
Case-Based Reasoning Research and Development:...

Author(s):
Kristian J. Hammond (auth.), Ashwin Ram, Nirma...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6880 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
498

File Type:
pdf

Size:
11.15 MB

ISBN(s):
9783642232916,3642232914

Price:
5000

download
ID:
916177

Title:
Case-Based Reasoning Research and Development:...

Author(s):
Klaus-Dieter Althoff (auth.), Belén Díaz Agudo...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7466

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
416

File Type:
pdf

Size:
16.26 MB

ISBN(s):
9783642329869,3642329861,9783642329852,3642329853

Price:
5000

download
ID:
916179

Title:
Cellular Automata: 10th International Conferen...

Author(s):
Jan M. Baetens, Bernard De Baets (auth.), Geor...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7495

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
859

File Type:
pdf

Size:
54.57 MB

ISBN(s):
3642333494,9783642333491,9783642333507,3642333508

Price:
6000

download
ID:
916181

Title:
Central European Functional Programming School...

Author(s):
Johan Jeuring, Alex Gerdes, Bastiaan Heeren (a...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7241 Theoret...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
533

File Type:
pdf

Size:
13.77 MB

ISBN(s):
9783642320965,3642320961

Price:
5000

download
ID:
916183

Title:
Certified Programs and Proofs: First Internati...

Author(s):
Nikolaj Bjørner (auth.), Jean-Pierre Jouannaud...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7086 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
401

File Type:
pdf

Size:
4.5 MB

ISBN(s):
9783642253799,3642253792

Price:
5000

download
ID:
916185

Title:
Coalgebraic Methods in Computer Science: 11th ...

Author(s):
Samson Abramsky, Jonathan Zvesper (auth.), Dir...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7399 Advance...

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
259

File Type:
pdf

Size:
2.71 MB

ISBN(s):
9783642327841,3642327842,9783642327834,3642327834

Price:
5000

download
ID:
916187

Title:
Coding and Cryptology: Third International Wor...

Author(s):
Masayuki Abe, Miyako Ohkubo (auth.), Yeow Meng...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6639 Securit...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
295

File Type:
pdf

Size:
3.64 MB

ISBN(s):
9783642209017,3642209017

Price:
5000

download
ID:
916189

Title:
Collaboration and Technology: 17th Internation...

Author(s):
Yusuke Hayashi, Seiji Isotani, Jacqueline Bour...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6969

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
234

File Type:
pdf

Size:
5.16 MB

ISBN(s):
9783642238017,3642238017

Price:
5000

download
ID:
916190

Title:
Collaboration and Technology: 18th Internation...

Author(s):
Lars Bollen, Hannie Gijlers, Wouter van Joolin...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7493

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
237

File Type:
pdf

Size:
10.53 MB

ISBN(s):
9783642332845,3642332846

Price:
5000

download
ID:
916191

Title:
Collaborative Agents - Research and Developmen...

Author(s):
Ke Cheng, Prithviraj Dasgupta (auth.), Christi...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6066 Lecture...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
187

File Type:
pdf

Size:
3.33 MB

ISBN(s):
9783642224270,364222427X

Price:
5000

download
ID:
916193

Title:
Combinatorial Algorithms: 21st International W...

Author(s):
Konrad Dabrowski, Vadim Lozin, Haiko Müller, D...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6460

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
418

File Type:
pdf

Size:
6.15 MB

ISBN(s):
9783642192210,3642192211,9783642192227,364219222X

Price:
5000

download
ID:
916194

Title:
Combinatorial Algorithms: 22nd International W...

Author(s):
Julio Araujo, Jean-Claude Bermond, Frédéric Gi...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7056 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
387

File Type:
pdf

Size:
5.32 MB

ISBN(s):
9783642250101,3642250106

Price:
5000

download
ID:
916197

Title:
Combinatorial Optimization: Second Internation...

Author(s):
Giorgio Ausiello, Giuseppe F. Italiano, Luigi ...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 7422

Published Date:
2012

Edition:
1

Language:
English

Pages:
476

File Type:
pdf

Size:
5.99 MB

ISBN(s):
9783642321474,364232147X,9783642321467,3642321461

Price:
5000

download
ID:
916198

Title:
Combinatorial Optimization and Applications: 5...

Author(s):
Zhixiang Chen, Bin Fu (auth.), Weifan Wang, Xu...

Publisher:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Subject:
Volume:

Series:
Lecture Notes in Computer Science 6831 Theoret...

Published Date:
2011

Edition:
1

Language:
English

Pages:
562

File Type:
pdf

Size:
7.73 MB

ISBN(s):
9783642226151,3642226159

Price:
5000

download

.
Prev PageCurrent PageNext Page
397398399
.
.